Vi har ett resultat!

Stort tack till alla 2 004 röstande barn och unga (695 förskolebarn och 1 309 i skolålder) som har röstat i Vår bokjury!

Gå in på https://bibliotek.solna.se/v%C3%A5r-bokjury… för att se filmen där vi avslöjar vinnarböckerna.

I Vår bokjury har barn och unga mellan 0-16 år i Solna och Sundbyberg läst och röstat fram sina favoriter bland alla böcker från 2019.

 

den 2 juni 2020