Världens bibliotek

Läs och lyssna på ditt språk

Världens bibliotek är en digital tjänst. Här hittar du e-böcker och ljudböcker på flera språk:

  • arabiska
  • bosniska, kroatiska och serbiska
  • persiska
  • somaliska
  • tigrinska
  • turkiska

Vem får använda tjänsten?
Världens bibliotek är öppet för alla i Sverige. Du behöver registrera dig med din e-postadress, och fysiskt befinna dig i landet.

Hur många böcker?
Du kan läsa och lyssna så mycket du vill i Världens bibliotek. Var du vill, när du vill. 
Världens bibliotek är en del av biblioteken i Sverige, finansierat av skattepengar och därför gratis för dig.