Världens bibliotek

Läs och lyssna på ditt språk

Världens bibliotek är en digital tjänst. Här hittar du e-böcker och ljudböcker på flera språk:

  • arabiska
  • bosniska, kroatiska och serbiska
  • persiska
  • somaliska
  • tigrinska
  • turkiska