Tillsammans minskar vi risken för spridning av coronaviruset

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla med symtom på luftvägsinfektion att avstå från sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller även lindriga symtom. Stanna hemma om du är sjuk eller om du har symtom som liknar vanlig förkylning.

För mer information

1177 Vårdguiden
Ring vid behov 1177 för sjukvårdsrådgivning och vägledning i vården. Läs mer på www.1177.se

113 13
Om du har allmänna frågor om det nya coronaviruset (covid-19), ring det nationella informationsnumret 113 13

Folkhälsomyndigheten
För aktuell information och rekommendationer, se www.folkhalsomyndigheten.se

Solna stad
För mer information om coronaviruset och Solna stads verksamheter: www.solna.se/coronavirus

Collectively minimise spreading the Corona virus

The Department of Public Health requests that everybody with symptoms resembling a respiratory tract infection avoid social contact to prevent infecting others. This includes mild symptoms.

Stay at home if you are sick or if you have flue like symptoms

For more information call :

1177 Vårdguiden
If you need medical advice and guidance within the medical system, see: www.1177.se

113 13 National Information
If you have general questions regarding the coronavirus (covid-19).

Folkhälsomyndigheten / Department of Public Health
For current information and recommendations, see:  www.folkhalsomyndigheten.se

Solna stad
For information regarding Corona Virus and Solna City’s functions, see: www.solna.se/coronavirus


den 13 mars 2020