Splitter av Charles Benoit

Kyle har börjat på high school. Ny skola, ny klass, nya lärare. Första lektionerna pratar lärarna om att eleverna själva styr hur deras tid på high school kommer att bli, men Kyle vet redan åt vilket håll hans liv barkar.

Om han bara fick gå om åttan skulle han göra allt annorlunda. Han skulle plugga så att han kom in på en bättre skola, han skulle slippa gå hos skolpsykologen, han skulle inte ha haft ett stort ärr på ovansidan av handen eller ha förlorat rörligheten i långfingret men nu är han där han är och allting verkar bara bli långsamt sämre, tills Zack börjar i hans klass och sätter fart på utvecklingen. Nedåt.

Skriven i Du-form som att man ser världen ur Kyles synvinkel.

Målgrupp:

Tipsat av: Karin Walterson den 24 april 2017