professorn och galningen

I underrubriken till denna biografi

fessorn och galningen

Gammal man
 

I underrubriken till denna biografi står det att det är en berättelse om mord, vansinne och tillkomsten av Oxford English Dictionary. 1857 gick startskottet för utgivningen av en ny ordbok på engelska språket. Arbetet skulle bli gigantiskt. Utgivningen pågick under mer än sjuttio år och engagerade tusentals medarbetare. En av de flitigaste var en amerikansk militärläkare, W C Minor som under nästan tjugo år regelbundet korresponderade med huvudredaktören, James Murray om olika svårigheter och finesser i den engelska lexikografin. Oficiella hedersbetygelser östes över redaktörerna för deras arbete och Murray var efter många års arbete angelägen om att få tacka sina många medarbetare ,även den tillbakadragne doktor Minor. Till slut kommer ett möte till stånd och och den skygge Minor visar sig vara mentalpatient, sedan tjugo år inlåst på en anstalt , obotligt sinnessjuk med svåra hallucinationer och tvångsföreställningar .Det är en egendomlig och tragisk historia, men också upplyftande, eftersom han med den friska delen av sitt intellekt kunde mobilisera krafter till att under så lång tid bidra med sina kunskaper och sin lärdom till Oxford English Dictionary . Lz Minor

Tipsat av: Margaretha Arteus den 10 mars 2010