Från pest till polio

Det var värre förr - Några böcker i medicinhistoria om olika farsoter och deras härjningar genom tiderna.

Matts Bergmark: Från pest till polio

Genom att utrota smittspridande insekter och förhindra förorening av dricksvatten har man lyckats driva åtskilliga av de svåra infektionssjukdomarna på flykten. Den här boken är en historia om farsoterna deras orsaker och yttringar och hur dom ingripit i människornas öden. Infektionssjukdomar förr var fruktansvärda också genom sin oförklarlighet. 
 ågon bot fanns sällan och de har ofta skördat fler offer än krigen. Den definitiva segern över farsoterna lär vi aldrig vinna menar författaren även om man vunnit stora framgångar i bekämpning av vissa dyker det upp nya som måste bekämpas. 

Christer Nilsson : Folkets farsoter och kungarnas krämpor

En expose över hemsökelser som drabbat hög som låg genom tiderna. Epidemier har fått hela armeer på fall och ändrat historiens förlopp. Människokroppens parasiter respekterar inga sociala gränser. Har det funnits några avgörande skillnader mellan vanligt folk och kungligheter vad gäller sjukdom och död. Vilka följder har de stora farsoterna fått för människorna ?

Bo Andersson: Farsoter och handikapp. Ett kulturhistoriskt perspektiv

Farsoter och handikapp är en bok om sjukdomar och handikapp  i ett långt och brett kulturhistoriskt perspektiv. I sin bok berättar författaren om polio på Faraos tid om de stora farsoternas härjningar om viktiga medicinska landvinningar, om militärmedicin under antiken, sinnessjukdomens ”humanisering” om gravplundrare som sålde lik till läkare som behövde dem för sina studier. Och mycket annan kuriosa.

Mike Davis: Ett monster vid vår dörr. Fågelinfluensan som globalt hot


1997 utbröt i Hongkong en ny typ av influensa som sedan dess spridit skräck över världen. Fågelinfluensan kan visserligen bara överföras genom direktkontakt från fågel till människa men om detta virus skulle utvecklas och spridas kan den ge upphov till en ny pandemi likt den spanska sjukan som skördade omkring fyrtio miljoner. Hotet utgörs av den alltmer industrialiserade kycklingindustrin som med sina enorma anläggningar har skapat en ny ekologi som gör att virus kan mutera snabbare. Det låter dystert men han tar också upp vad som är möjligt att göra för att motverka dess framfart.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Margaretha Artéus den 1 december 2010