Farliga begär

1,6 miljonerklubben informerar och inspirerar.

Det gäller att ta kontrollen över begäret. Begäret kan vara mat, tabletter och alkohol, men man kan också bli beroende av att shoppa  och spela . Ja,man kan bli beroende av allt om man är stressad, deprimerad  känner sig otillräcklig eller är allmänt otillfredställd med livet. Det skrivs ut dubbelt så mycket antideppresiva  medel till kvinnor som till män. Varför orkar vi inte längre ? Varför blir många kvinnor trippelpresterande medicintuggande vrak ? Varför har kvinnors missbruk och beroende ökat ?  Boken försöker att få kvinnor (människor) att stoppa i tid innan ett beteende blir farligt och kroniskt. Vanliga kvinnor  berättar om hur de tagit sig ur olika missbruk och olika medicinska experter förklarar vad som händer rent fysiologiskt och psykologiskt när vi blir beroende av någon drog, medmänniska, arbetsnarkomani osv. Nyttig bok även för män.

Målgrupp:

Tipsat av: Margaretha Artéus den 2 december 2010