Tack till IT-gymnasiets elever

Under hösten har elever från IT-gymnasiet praktiserat på biblioteket i Solna centrum.

Vi tackar IT-gymnasiets elever för den gångna höstens IT-verkstad. Under våren återgår vi till vår service första e-hjälpen. På första e-hjälpen hjälper vi till med grundläggande IT-frågor så som hur man skaffar ett e-postkonto eller hur man använder bibliotekets e-tjänster.

Målgrupp:

Taggar:

den 27 december 2017