Problem med ditt lånekort?

På grund av handhavandefel i bibliotekssystemet har ett antal låntagarkonton tyvärr raderats ur bibliotekets system. Vi ber om ursäkt för det inträffade. Uppsök informationsdisken så hjälper vi dig som inte längre finns med i systemet att få ett nytt bibliotekskort.

Problem with your library card?

Unfortunately, a number of library accounts have been deleted from our system due to handling errors.

Please come to the information desk and we will help you with a new library card. We apologize for any inconvenience.

den 24 maj 2019