Lånevillkor och avgifter

Genom biblioteken får du tillgång till en mängd olika tjänster helt gratis. Allt du behöver är ett bibliotekskort och en pinkod.

Lånevillkor

Att låna böcker och andra medier kostar ingenting men du behöver först skapa ett bibliotekskonto. Det skapar du genom att registrera dig på biblioteket eller på vår webbplats.

Alla kan skapa ett bibliotekskonto men om du inte har fyllt 18 år behöver du först få skriftligt godkännande av din vårdnadshavare.

Mina sidor

När du registrerar dig får du ett bibliotekskort och personliga inloggningsuppgifter med en pinkod som du själv skapar. Det gör att du får tillgång till Mina sidor på vår webbplats solna.se/bibliotek. På Mina sidor kan du till exempel förnya dina lån och reservera böcker.

Förlorat kort ska spärras

Bibliotekskortet är en värdehandling! Förlorat kort ska genast spärras. Det gör du genom att kontakta något av våra bibliotek.

Lånetider

Normal lånetid: 28 dagar

Reserverade böcker: 14 dagar

Tidskrifter: 14 dagar

Filmer (dvd): 14 dagar

TV-spel: 28 dagar

 

Du får ha högst 50 fysiska medier hemlånade samtidigt.

Du får låna max 3 TV-spel pergång.

Du behöver ha fyllt 12 år för att låna TV-spel med PEGI (åldersrekommendation) 3, 7 och 12.

För att låna TV-spel med PEGI 16 och 18 behöver du ha fyllt 18 år. 

För e-böcker & e-ljudböcker gäller att du får låna max 3 stycken på 7 dagar.

 

Omlån

Om du vill låna om en bok kan du göra det på biblioteket, per telefon eller genom att logga in på Mina sidor här på webbsidan. Du får låna om en bok max två gånger. Reserverade böcker eller andra medier kan du inte låna om.

Att reservera böcker

Från och med oktober 2020 är det gratis att reservera böcker och medier. 

Fjärrlån

Att beställa en bok från ett annat bibliotek (fjärrlån) är möjligt mot en avgift. Läs mer under fjärrlån eller fråga vår personal.

Allmänna villkor

Du är själv ansvarig för de böcker och andra medier som lånas på ditt kort. Vårdnadshavare ansvarar för sina barns lån.

Om du är försenad med att lämna tillbaka böcker eller andra medier får du betala en förseningsavgift, se avgifter nedan.

Om du tappar bort eller har råkat förstöra en bok eller annat medium får du betala inköpspriset och en administrationsavgift på 40 kr. Om inte inköpspriset framgår gäller följande avgifter inklusive administrationsavgiften:

  • Vuxenböcker - 300 kr per bok
  • Barnböcker - 125 kr per bok
  • Cd-skivor - 175 kr per skiva
  • Filmer - Kontakta biblioteket
  • Språkkurser bedöms från fall till fall beroende på antalet ingående komponenter

Om du inte följer våra regler eller inte betalar en skuld till biblioteket kan du förlora rätten att låna. Försenad betalning medför att du får betala dröjsmålsränta. Biblioteket tar ut en avgift för skriftlig betalningspåminnelse. Ouppklarade lån eller andra skulder till biblioteket kan gå till inkasso.

Avgifter

  • Försenade medier: 20 kr per media och påbörjad vecka. Max 100 kr per media.
  • Försenade 10-dagarslån: 10 kr per dag. Max 100 kr per media.
  • Förlorat bibliotekskort: 25 kr (endast vuxna)
  • Från oktober 2020 är det gratis att göra reservationer. En kostnad på 10 kr tillkommer om du inte hämtar ut boken.
  • Fjärrlån inom Sverige: 20 kr per bok

Beslut om avgifter fattas av Solna stads kultur- och fritidsnämnd.

Övertidsvarning

Övertidsvarning är en tjänst som via mejl påminner dig om att lånetiden håller på att gå ut. Du är alltid själv ansvarig för att följa bibliotekets regler och lämna tillbaka lånen i tid. Det gäller även om du av någon anledning inte får någon övertidsvarning och boken blir försenad. 

 

Hantering av personuppgifter

Biblioteken i Solna sparar personuppgifter om dig för att kunna registrera pågående lån och kunna kontakta dig när en reserverad bok finns att hämta eller om du inte lämnat tillbaka dina lån i tid.

Du kan registrera dig på biblioteket och här på hemsidan. Alla kan registrera sig, men om du inte har fyllt 18 år måste du först få skriftligt godkännande av din målsman. När du registrerar dig får du en personlig inloggningsfunktion med en pinkod som du själv skapar och som gör att du får tillgång till Mina sidor och exempelvis kan förnya dina lån. Vi sparar uppgifterna till dess att du ber oss ta bort dem eller efter att du varit inaktiv låntagare i fem år.

Vi sparar uppgifter om ditt namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Vi sparar även lånekortsnummer, PIN-kod (krypterat), lösenord (krypterat), användarnamn, hembibliotek och bibliotekssystemets låntagar-id. Om du har skapat egna listor eller betygsatt verk på vår webb sparas även dessa uppgifter. Uppgifterna används för utskick av påminnelser, övertidsvarningar, reservationsmeddelanden, hantering av utlånade enheter och räkningar. Uppgifterna används också vid adressuppdateringar. Uppgifterna används inte i något annat syfte.

Solna stad, org. nr 212 000 0183, med adress Stadshusgången 2, 171 45 Solna, är personuppgiftsansvarig för bibliotekets behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att få information om vilka uppgifter som biblioteken i Solna har sparade i låneregistret, du kan få en utskrift av det på våra bibliotek. Du har också rätt att få dina personuppgifter raderade inom 30 dagar från begäran, förutsatt att alla lån är återlämnade och eventuella skulder reglerade.

Dessa villkor gäller tills vidare, om inget annat avtalas eller lagändring sker. Solna stad äger rätt att ändra villkoren för bibliotekets låneregler.

Välkommen som låntagare på biblioteken i Solna stad!

 

Sök

Språk