Så hanterar vi personuppgifter

Vi värnar om en hög nivå av skydd för din personliga integritet. Därför vill vi informera dig om en viktig förändring av hur vi får hantera dina personuppgifter

Biblioteken i Solna sparar personuppgifter om dig för att kunna registrera pågående lån och kunna kontakta dig när en reserverad bok finns att hämta eller om du inte lämnat tillbaka dina lån i tid.

Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL). Mycket är sig likt men kraven på hur företag och organisationer får behandla dina personuppgifter skärps. Därför är det viktigt att du tar del av våra låneregler på nytt.

Lånereglerna har kompletterats med information om hur vi sparar din personliga information. Du hittar våra låneregler här på hemsidan

Sök

Språk