"Varför är Livet inte värt att leva?"

Ett samtal om unga psykiska hälsa

Plats: Kylbergsrummet Biblioteket i Solna centrum
Målgrupp: Seniorer, Unga, Vuxna

RSMH Solna/Sundbyberg i samarbete med Solna stad och ABF
Norra Storstockholm, bjuder in till öppen föreläsning med
anledning av att RMSH fyller 50 år, och lokalföreningen fyller 20 år.

Medverkande:
Charlotte Skålén, SKL, inleder med att prata om suicidalpreventionsprojektet.
Eva Lundin, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) vid KI berättar om sitt arbete.
Herta Fischer är kvällens värdinna.

En Rockgrupp inleder kvällen.

Målgrupp: