Stadsutveckling och levnadsöden i Solna för hundra år sedan

Solna stads bildarkiv Arrangemang

Arrangemanget har redan varit

21 november torsdag 2019
21 november torsdag 2019
2019-11-21 till 2019-11-21.
Plats Biblioteket i Solna centrum
Kostnad: Gratis
Målgrupp:
Information:

Ingen föranmälan

Arkivminnen ur Solna stadsarkiv och bildarkiv och omständigheterna kring ett utdelat sabelhugg. Stadsarkivarie Anna-Lena Amundson berättar och visar bilder.

Taggar: