Stadsutveckling och levnadsöden i Solna för hundra år sedan

Solna stads bildarkiv Arrangemang

Kommande tillfällen

 1. 2019-11-21 18:00 till 19:00.
  21 november torsdag
  Plats Biblioteket i Solna centrum Vardagsrummet
  Datum 18:00 – 19:00
Visa alla
Kostnad: Gratis
Målgrupp:
Information:

Ingen föranmälan

Arkivminnen ur Solna stadsarkiv och bildarkiv och omständigheterna kring ett utdelat sabelhugg. Stadsarkivarie Anna-Lena Amundson berättar och visar bilder.

 1. 2019-11-21 18:00 till 19:00.
  21 november torsdag
  Plats Biblioteket i Solna centrum Vardagsrummet
  Datum 18:00 – 19:00

Taggar: