Sommaröppet språkcafé

Talar du svenska som andraspråk och vill du träna din svenska? Vi har språkcafé med svenskspråkig samtalsledare öppet hela sommaren.

Plats: Vardagsrummet Biblioteket i Solna centrum
Kostnad: Gratis
Målgrupp: Ny i Sverige

Måndagar 5 juni - 22 augusti kl 17-18.30
Vardagsrummet, entréplan, Biblioteket i Solna centrum

Language café - summer edition

Is Swedish your second language? Do you want to practice your Swedish?
Our language café with a Swedish-speaking moderator is open all summer.

Mondays June 5 – August 22 5-6.30 pm
Vardagsrummet, Ground floor, The Library in Solna centrum


Målgrupp: