Solna på 1940-talet - Solna 75 år

Arrangemang

Med hjälp av bilder från Solna stads bildarkiv berättar Eva-Karin Winblad och Isak Kullman om Solnas spännande 40-tal.