Samrådsmöte: Nya kvarter vid Solnavägen

Arrangemang

Arrangemanget har redan varit

23 oktober onsdag 2019
23 oktober onsdag 2019
2019-10-23 till 2019-10-23.
Plats Biblioteket i Solna centrum
Målgrupp:

Välkommen på samrådsmöte om detaljplan för Hagalund 4:10 m.fl.!

Förslaget finns för samråd på följande platser
under tiden 25 september – 13 november 2019:
• Solna stadshus, Stadshusgången 2
• Solna stadsbibliotek, Solna centrum

Läs mer och bidra med dina synpunkter på
so

Taggar: