Filosoficafé

Arrangemang

Kommande tillfällen

 1. 2019-11-25 17:30 till 19:00.
  25 november måndag
  Plats Biblioteket i Solna centrum Artur och Mariarummet
  Datum 17:30 – 19:00
Visa alla
Kostnad: Gratis
Målgrupp:

Välkommen till filosoficafé på biblioteket i Solna centrum, i samarbete med ABF Norra Stockholms län.

Vi träffas tre måndagskvällar under hösten för att tillsammans diskutera angelägna ämnen över en kopp kaffe eller te. Alla är välkomna, inga förkunskaper krävs.

Höstens teman:
16/9 Var är hemma?
14/10 Vill vi veta?
25/11 Vem är du?

Se längre beskrivningar av höstens teman nedan:

16/9 Var är hemma?
Väljer vi en plats att bo på? Är vårt hem där vi bor eller är det där vi har våra rötter. Ibland säger vi att vi åker hem när vi återvänder till en plats där vi vuxit upp och ibland handlar det om att vi åker från jobbet till vår bostad. Ibland uttrycker vi att vi inte känner oss hemma och ibland säger vi om en plats där vi inte bor att det känns som hemma, vad menar vi då. Om vi tvingas flytta runt, kan vi då känna oss hemma? Att ha lämnat sitt hus och hem, vad betyder det? Kan hemma vara kopplat till en person istället för till en plats?

14/10 Vill vi veta?
Vad kostar det att komma till insikt? Är förståelse av vår omvärld och oss själva eftersträvansvärd eller kan det vara så att vi ibland önskar oss tillbaka till en enklare och mer naiv föreställning om alltings tillstånd, såväl ur ett individuellt som ur ett samhälleligt perspektiv? Är det möjligt att förbli ovetande, om vi verkligen skulle bestämma oss för det och är det i så fall moraliskt försvarbart? Vad skulle i omgivningens ögon vara acceptabelt att aldrig förstå och vad skulle betraktas som förkastligt att sakna kunskap om? Om vi fick en unik chans att välja bort allt vi vet och som kanske tynger oss för att istället bli lyckligt ovetande, d v s återgå till det naiva barnets position, skulle vi då ta den möjligheten, eller är kunskap och förståelse värd sitt pris?

25/11 Vem är du?
Hur beskriver vi oss själva när någon frågar? Vad är det vi förknippar med begreppet jag? Vem är du? En fråga vi gärna svarar på i rätt situation…kanske, men helst låter bli att utsättas för under andra omständigheter. En rätt besvärlig fråga när vi ställs inför oss själva en sömnlös natt i februari eller där vi står en tidig morgon, med väskan packad, då vi står inför fullbordat faktum och är på väg att lämna det välbekanta och ska ta oss vidare på okända vägar. Utan tvekan den av de existentiella frågor som väger tungt, ja kanske allra tyngst, och kanske den som ger allra mest om vi lyckas hitta ett svar på den…eller?

 

 1. 2019-11-25 17:30 till 19:00.
  25 november måndag
  Plats Biblioteket i Solna centrum Artur och Mariarummet
  Datum 17:30 – 19:00