Solnasamlingen

Solnas historia och nutid finns på Biblioteket i Solna Centrum. Solnasamlingen på våning två är platsen för dig som är intresserad av Solnas lokala historia.

Här finns litteratur om Solna, både för utlån och som referensmaterial, ett tidningsarkiv med äldre tidningar och pressklipp från tidigt 30-tal, lokaltidningar och DVD-filmer.
Kartor över municipalsamhällena Hagalund, Lilla Alby, Nya Huvudsta och Råsunda från 1930–1940-talet finns, likaså stadskartor från 1950–1960-talet.

Framtida stadsplanering
Stadens detaljplaner och pågående planarbeten som är ute på samråd sätts upp på anslagstavlorna i Solnarummet.

Bildarkiv
I Solna stads bildarkiv ingår en unik samling bilder – totalt ca 14 tusen fotografier – med värdefull information om kommunens historia. De kan sökas digitalt via bilddatabasen: solna.se/bildarkivet

Släktforskning
Bibliotekets släktforskningsdatorer på biblioteket i Solna centrum och Bergshamra bibliotek kan bokas 2 timmar per dag. Härifrån når du databaserna Arkiv Digital och SVAR. Dessutom finns register och andra databaser om släktforskning. Läs mer om släktforskningsdatorerna.