Boken kommer & Egen nedladdning

Boken kommer är en service till dig i Solna som inte själv kan komma till biblioteket. Om du har ett läshinder kan du använda Egen nedladdning och ladda ner talböcker till din egen dator, platta eller mobiltelefon.

Boken kommer

Om du är långvarigt sjuk eller av någon annan anledning inte själv kan komma till biblioteket skickar vi hem böcker till dig utan kostnad. Du kan till exempel låna romaner, faktaböcker, memoarer, böcker på andra språk, lättlästa böcker eller storstilsböcker. Kan du inte läsa vanliga tryckta böcker finns det ett stort sortiment av talböcker att låna.

Fråga efter Boken Kommer på biblioteken i Solna

Egen nedladdning

Egen nedladdning är en tjänst som gör det möjligt för dig som har ett läshinder att ladda ner talböcker direkt från Myndigheten för tillgängliga medier, MTM:s webbsida. På så sätt får man tillgång till mer än 100 000 talböcker när som helst på dygnet. Det lokala biblioteket registrerar låntagaren för tjänsten Egen nedladdning. 

Ring och boka en tid så registrerar vi dig. Är du under 18 år måste du komma i målsmans sällskap. 

Mer information om att läsa på andra sätt finns på Myndigheten för Tillgängliga medier.