1930-talets svenska arbetarroman

1930-talet innebar genombrottet för den svenska arbetarromanen.

En ny grupp svenska författare, några av dem autodidakter uppvuxna under enklare förhållanden, började på 1930-talet berätta om arbetarklassens liv och vedermödor i romanform.

Ivar Lo-Johansson och Moa Martinson är de två stora förgrundsgestalterna i vad som kallas statarskolan; de skildrar statarnas livsvillkor i seklets början. Moa Martinson ville med ”Mor gifter sig” också berika floran av pojkberättelser genom att beskriva en flickas uppväxt.

Andra stora berätttare inom den svenska arbetarromanen är Jan Fridegård och Vilhelm Moberg.
Romaner av mer självbiografisk karaktär inom genren är "Nässlorna blomma" av Harry Martinsson och Eyvind Johnssons "Romanen om Olof".Målgrupp:

Taggar:

Skrivet av: Sara Lafolie den 30 januari 2013