Enkät för dig mellan 13 och 19 år

Enkät för dig mellan 13 och 19 år

Ta chansen att vara med och påverka verksamheten för unga på biblioteken i Solna och Sundbyberg genom att svara på vår digitala enkät. Inom Solna stadsbibliotek och Bibliotek Sundbyberg jobbar vi med ett projekt: Stärkta bibliotek- ungdomssatsningen där vi ska utveckla biblioteksverksamheten för ungdomar på våra bibliotek. Nu vill vi veta vad du som är mellan 13 och 19 år vill göra hos oss!

Vad saknar du och vad vill du se mer av? Gör din röst hörd. Tillsammans hjälps vi åt att skapa framtidens bibliotek! 
 

Det är frivilligt att delta och det tar ca 10 min att svara på enkäten. Vi är intresserad av resultatet på totalen, vilket innebär att enskilda svar inte kommer att kunna identifieras och att alla svar är anonyma. 
 

Svara på enkäten.

Sök

Språk