Språkkassar för förskolan

Nu finns det nya språkkassar på biblioteken i Solna! Språkkassarna riktar sig till barn mellan två till sex år med ett annat modersmål än svenska. Kassarna är tänkta som ett stöd för flerspråkiga barn i deras språkinlärning och utveckling, både på modersmålet och i det svenska språket

Varje kasse har en särskild språkinriktning och innehåller bilderböcker. Minst en av böckerna finns också att läsa på svenska. I vissa kassar finns berättelsen på båda språken i en och samma bok. Språkkassarna kan lånas hem från förskolan. Med förskolans hjälp kan flerspråkiga familjer därigenom enkelt få tillgång till böcker på sitt språk.

Språkkassarna finns att låna på biblioteket i Solna centrum men kan skickas till biblioteket i Bergshamra. Lånetiden för kassarna är 6 veckor. Förskolorna bestämmer själva hur länge familjer får låna kassarna.

Saknar du något språk bland våra språkkassar eller vill veta mer är du välkommen att kontakta oss på biblioteken.

den 6 augusti 2018