Språkligt medvetenhet

Förbered för läs- och skrivinlärningen genom att leka med rim, bokstäver och siffror. – Locka barnen att själva härma bokstäver och bokstavsljud och fylla i rim. – Använd bilderna och leta tillsammans efter saker som börjar på en specifik bokstav eller saker att räkna.

Rim och ramsor

 1. I huset där jag bor

  Av: Sjöberg, Lena
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2018
  Klassifikation: Bilderböcker och kapitelböcker på svenska för små barn
  Finns som: E-bok
 2. Vi äro musikanter

  Av: Kruusval, Catarina
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2017
  Klassifikation: Bilderböcker och kapitelböcker på svenska för små barn
  Finns som: E-bok
 3. En elefant balanserade

  Av: Kruusval, Catarina
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2017
  Klassifikation: Bilderböcker och kapitelböcker på svenska för små barn
  Finns som: E-bok
 4. I ett hus

  Av: Kruusval, Catarina
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2017
  Klassifikation: Bilderböcker och kapitelböcker på svenska för små barn
  Finns som: E-bok
 5. Prästens lilla kråka

  Av: Kruusval, Catarina
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2017
  Klassifikation: Bilderböcker och kapitelböcker på svenska för små barn
  Finns som: E-bok
 6. Räven raskar över isen

  Av: Kruusval, Catarina
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2017
  Klassifikation: Bilderböcker och kapitelböcker på svenska för små barn
  Finns som: E-bok
 7. Små grodorna

  Av: Kruusval, Catarina
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2017
  Klassifikation: Bilderböcker och kapitelböcker på svenska för små barn
  Finns som: E-bok
 8. Varför vill du inte blomma?

  Av: Macurová, Katarína
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2017
  Klassifikation: Bilderböcker och kapitelböcker på svenska för små barn
  Finns som: E-bok
 9. Bebbe gillar

  Av: Lindman, Mervi
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2020
  Klassifikation: Bilderböcker och kapitelböcker på svenska för små barn
  Finns som: E-bok

Bokstäver

 1. Lilla bildordboken

  Av: Ribbing, Anna
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2018
  Klassifikation: Svenska
  Finns som: E-bok
 2. Djuren i skogen ABC

  Av: Sheppard, Sarah
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2018
  Klassifikation: Bilderböcker och kapitelböcker på svenska för små barn
  Finns som: E-bok
 3. ABC i stan

  Av: Thors Rudvall, Eva
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2016
  Klassifikation: Svenska som andraspråk
  Finns som: E-bok
 4. Snurrans ABC-bok

  Av: Bergström, Eva
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2015
  Klassifikation: Bilderböcker och kapitelböcker på svenska för små barn
  Finns som: E-bok
 5. ABC-boken

  Av: Lööf, Jan
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2010
  Klassifikation: Bilderböcker och kapitelböcker på svenska för små barn
  Finns som: E-bok

Antal och siffror

 1. Räkna med hajar

  Av: Sheppard, Sarah
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2017
  Klassifikation: Fiskar (Pisces) och rundmunnar (Cyclostomi)
  Finns som: E-bok

Mer om språktåget

Så ska du göra för att komma åt e-böcker: E-bok anvisningar