Sophie Creutz och hennes tid

En adelkvinnas liv i 1700-talets Finland

På Bok- och biblioteksmässan i Göteborg söndagen 25 september 2011 lyssnade jag på ett intervju med författaren Kirsi Vainio-Korhonen. I sin bok har hon fångat ett spännande kvinnoöde, nämligen Sophie Creutzs. Men boken speglar också en del av Finlands och Sveriges gemensamma historia och öppnar upp 1700-talet, sett ur adelns synvinkel. Grevinnan Sophie Creutz tog egna initiativ och stod på sig.  Men hon levde i skuggan av det politiska spelet. Efter Anjalaupproret, som var riktat mot Gustav III, dömdes nio medlemmar av hennes släkt till döden. Bland dessa fanns hennes man. Så småningom slutade det med att han landförvisades och miste sitt herrgårdssäteri och grevetitel. Senare tog Sophie sina egna pengar och köpte tillbaka gården. Hon lämnade kvar sin man i landförvisningen i Holstein. Sophie hade också en nära vänskap med en annan man, Göran Magnus Sprengtporten. Troligen hade de också ett kort kärleksförhållande, som resulterade i en dotter. Breven mellan dem var fyllda av tidens blomsterspråk. Tonen var känslofull. Språket, även mellan adelsmän, var sensibelt på den tiden och det var helt naturligt att visa känslor, att gråta offentligt ansåg som fint.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Christina Blomberg den 29 september 2011