Solnavägen

Solnavägen, vägen mellan Stockholm och Råsunda

Solnavägen 1959

 

Solnavägen 1959
 

Solnavägen förbinder Stockholms innerstad med Stråket i Råsunda. Den är nära 3 km lång. Tidigare var Uppsalavägen den enda utfarten från centrala Stockholm mot Solna. Solnavägen började byggas under kriget, och stod färdig när Solna blev stad 1943. Vid den tiden fanns inte mycket bebyggelse längs vägen. På 2010-talet förändrade vägens karaktär från landsväg till stadsgata. Här växer nu nya stadsdelar, bostadskvarter och byggnader för bl. a forskning, utbildning och sjuk- och hälsovård fram.
Se miniutställningen med bilder från förr hämtade ur Solna stads bildarkiv, i Solnarummet, Biblioteket Solna centrum

Pågår: 25 aug -4 okt

Målgrupp:

Skrivet av: Eva-Karin Winblad den 20 augusti 2014