Solnabor intervjuade om biblioteken

Under hösten 2014 genomfördes en undersökning om vad solnaborna tycker om sina bibliotek. 500 personer intervjuades om Solna centrums bibliotek och 200 personer om Bergshamra bibliotek.

 Deltagarna var i åldrarna 18-64 år och bestod både av personer som brukar besöka biblioteken och sådana som sällan eller aldrig gör det. Undersökningen genomfördes av Jema Kulturundersökningar och urvalet av intervjupersoner gjordes enligt säkra statistiska metoder. Resultatet bidrar med underlag till framtida beslut.
 
Solnaborna är till 94 procent nöjda med sina bibliotek. Flertalet anser att biblioteken är lugna miljöer, och 78 procent går till biblioteket främst för att låna böcker. 100 procent av de tillfrågade tycker att biblioteken är viktiga för barns läsutveckling, och i stort sett alla tycker att Solnas bibliotek är bra på likabehandling.
 
Solnaborna pekar också ut några förbättringsområden i sina svar. Bland annat anser man att viss modernisering och förnyelse av lokalerna är nödvändig. De digitala medierna bör utvecklas och även marknadsföras bättre, och biblioteken bör synas mer i sociala medier. Ett nyhetsbrev för vuxna efterfrågas också.
 
Biblioteksundersökningens resultat kommer att finnas med som grund för en översyn av biblioteket i Solna centrums lokaler. Denna översyn kommer ske under hösten 2015.

Presentation av undersökningen (529 KiB)

Sammanfattning av undersökningen biblioteken i Solna (115 KiB)

Sammanfattning av resultatet för användare - biblioteket i Solna centrum (109 KiB)

Sammanfattning av reslutatet för ickeanvändare - biblioteket i Solna centrum (115 KiB)

Sammanfattning av resultatet för användare - Bergshamra bibliotek (109 KiB)

Sammanfattning av resultatet för ickeanvändare - Bergshamra bibliotek (118 KiB)


 

Skrivet av: Solna Administratör den 22 juni 2015