Slumpens bok

Åsa Lind berättar om en flicka mitt emellan saga och verklighet.

Man ska inte behöva ta hand om sin egen mamma vid tolv års ålder. Tagit hand om sin mamma har Hanna Demeter gjort i snart tre år. Tro nu inte att ”Slumpens bok” av Åsa Lind är en socialrealistisk berättelse. Den rör sig på djupare plan än så. Det är en fantasifull berättelse om självrespekt.
  En olycka inträffar på en skola. En lärarinna kommer till skada. Hanna Demeter skuldbelägger sig själv – det var henne läraren skulle hämta ur den i övrigt utrymda skolan. Nu klarar sig Hanna ändå. Hon har en bok, ur vilken hon läser. Boken ger henne svar på hur hon ska handla i varje givet ögonblick. På så vis kan hon hantera och sätta sig över slumpens makt. Men det finns andra som vill komma över hennes värdefulla bok.
  Åsa Lind skriver en berättelse mitt emellan saga och verklighet. Och berättelsens nyansrikedom imponerar. Rafflande thrillerinslag övergår strax i realistisk tragik, bara för att strax åter övergå i fantasi och saga. Och genomgående njutbar dialog. Man kan säga att detta är en utvecklingsroman, och att Hanna Demeter är ett starkt kvinnoporträtt. Ett underbart läsögonblick, bokens alla korrekturfel till trots – om jag får bestämma!

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Staffan Engstrand den 2 maj 2011