Släktforskning

Du kan släktforska gratis på biblioteken i Solna centrum och i Bergshamra.

Nedanstående databaser finns tillgängliga på en dator på biblioteket i Solna centrum och på Bergshamra bibliotek. Du kan boka släktforskningsdatorn upp till 2 tim/dag. För att boka datorn på biblioteket i Solna centrum ring tel 08-746 19 00. För att boka datorn på Bergshamra bibliotek maila bergshamra.biblioteket@solna.se eller ring 08-746 14 00. 

Arkiv Digital bygger på nytagna fotografier i färg av Sveriges kyrkoböcker. Vid slutet av 2010 finns över 24 miljoner bilder. Man har också börjat fotografera av annat material av intresse för släktforskare som bouppteckningar och räknar med att fortsätta med t ex mantalslängder, domböcker samt militära rullar.

Begravda i Stockholm är en förteckning över begravda på olika kyrkogårdar i Stockholm. De äldsta uppgifterna är från 1780-talet.

Begravda i Sverige har uppgifter om 5.360.000 begravda på 2.300 kyrkogårdar i Sverige från 563 församlingar eller samfälligheter fram till november 2008. De äldsta uppgifterna handlar om enstaka gravar från 1400- och 1500-talet.

Emibas är en förteckning över 1,1 miljoner svenska emigranter från 1780-talet fram till 1990-talet. Uppgifterna är hämtade ur kyrkböcker, husförhörs- och flyttningslängder.

Emigranten omfattar 1.4 miljoner personer som utvandrat från hela Sverige från början av 1800-talet till 1950. Uppgifterna är hämtade ur passjournaler och passagerarlistor.

SVAR, Svensk Arkivinformation ger möjlighet att söka i bl.a. kyrkböcker 1861-1905, folkräkningar, mantalslängder, fabriksberättelser och arméns meritförteckningar

Svenska Ortnamn Här kan man söka efter 400.000 samhällen och andra geografiska namn.

Sveriges befolkning 1890 och 1900 och 1970 är kompletta förteckningar över alla som var kyrkobokskrivna i Sverige vid årsskiftet 1890/1891 och årsskiftet 1900/1901 samt i november 1970 (för Västmanlands län 1971).

Sveriges Dödbok omfattar åren 1901-2013 och innehåller upplysningar om de flesta svenskar som avlidit under den angivna tiden, nästan 9,3 miljoner. Två grupper av källor ingår, dels myndigheters offentliga register, dels manuellt inmatade uppgifter under projektet Namn åt de döda.