Skogen

En lågmäld berättelse!

Margareta Lindholms roman ”Skogen” är en välskriven liten berättelse om två syskon, tvillingar därtill, som blivit skogen trogna livet ut, aldrig skaffat egna familjer.
  Arrendet de skött i alla år, och deras föräldrar före dem, är nu sålt. Kyrkan håvar in pengar, och en stropp i stadsjeep kommer med jämna mellanrum ut och tittar på sina blivande ägor. Det är tveksamt om han kan något om skogsbruk, tänker systern Maria, klentroget. Platsen hon vuxit upp på och själv tagit hand om under ett långt liv kommer att förändras, förstår hon.
  Hon och brodern Bror har ställts inför faktum. Till sommaren måste de vara ute. Länge tror de att allting kommer att lösa sig. Det måste ju finnas någon rättvisa. Kanske att det på juridisk väg är möjligt? Frida, en ung flicka från det sociala, tar hand om saken, men har bara nedslående nyheter att bringa, bortsett från den nyproducerade lägenhet hon kan locka med i centrum.
  Detta är en stillsam, varm och mycket fin berättelse om flera generationer av nedlagt arbete i skog och mark, som nu bara går upp i intet. Det mycket betydelsebärande slutet låter ana olika avslut. Margareta Lindholms text engagerar, i all sin skenbart enkla psykologi.


 

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Staffan Engstrand den 28 december 2010