Själens Amerika

Essäer av Karl Ove Knausgård

”Själens Amerika” heter Karl Ove Knausgårds nya essä/novellsamling. En essä med snarlik titel skrevs av Knut Hamsun förrförra seklet. Det är också denne författare Knausgård ägnar sitt intresse i den nya samlingens titelessä. Här diskuterar han Hamsuns förmåga att driva epiken längre än kanske någon författare tidigare gjort. Hans förmåga att på ett personligt vis diskutera såväl Hamsun som Goethes, Ibsens och Dostojevskijs olika temperament imponerar. Det är personligt, vederhäftigt på ett stimulerande vis, med dragning åt det metafysiska. Skillnaden mellan essäisten/novellförfattaren Knausgård och romanförfattaren Knausgård är försvinnande liten, ett faktum som talar för att essäerna kan uppskattas av stora delar av hans läsekrets. Samlingen blandar roligt såväl det höga som det låga. Man kommer personen Knausgård nära. Det är påfallande hur många av essäerna som handlar om ögat, om det som händer då vi betraktar världen. Här finns mycket av Karl Ove Knausgårds tänkande i ett nötskal.

Målgrupp:

Tipsat av: Staffan Engstrand den 6 oktober 2014