Siri

Lena Einhorn älskade att leva i Strindbergs värld.

En dåres försvarstal är Strindbergs bok tyckte Lena Einhorn, när hon intervjuades på Bok- och biblioteksmässan söndagen 25 september 2011. I början var hon novis på ämnet Strindberg, men hon har också hunnit med att göra en dokumentär om August Strindberg. Strindbergs relation med Siri von Essen var han absolut längsta.  Men för att komma extra nära Siri valde Lena Einhorn romanens form. Lena sade själv att hon inte har drivit några speciella teser i sin bok, men har ändå valt en tolkning av verkligheten och broderat ut den. Strindberg var ju tämligen så rabiat och Lena Einhorn är emellanåt följsam till Strindbergs egna tankar om äktenskapet med Siri. Siri framställs i romanen inte helt fördelaktigt, delvis mot bakgrunden av att Siri och Marie David bodde tillsammans i 6 år efter skilsmässan. Lena Einhorn försöker ligga nära hur man kan tolka verklighetens händelser och vill lära känna dessa människor.  Lena ser också en vilja hos Strindberg att underkasta sig sina kvinnor. Kvinnorna i hans liv var starka och levde "stormiga" liv. Så vem drogs till vem egentligen?

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Christina Blomberg den 25 november 2011