Samrådsmöten kring Solna stads nya Översiktsplan

Solna stad tar fram ny Översiktsplan

I och med att Solna stad tar fram ny Översiktsplan (ÖP) så kommer man att hålla Samrådsmöten på biblioteken i Solna stad.

Mötena hålls enligt följande tider:

Bergshamra bibliotek onsdagen den 20 maj, kl 18.00 - 20.00
Solna stadsbibliotek torsdag 21 maj, kl 18.00 - 20.00

Ytterligare möten kommer att hållas i augusti, tidpunkt för detta meddelas senare.

Det kommer under hela utställningsperioden att vara möjligt att avge synpunkter på detta material.

Samrådsmaterial såsom foldrar och översiktskartor kommer att finnas i Solnarummet på Solna stadsbibliotek under utställningsperioden maj - augusti. Även i Bergshamra kommer foldrar och annat material att finnas tillgängligt under utställningsperioden.

Målgrupp:

Skrivet av: Staffan Engstrand den 12 maj 2015