Rundgång

Genus och populärmusik. Finns det särskild "tjejmusik" och "killmusik"?

Rundgång är resultatet av forskningsprojektet "Genus och populärmusik" (2005-2007), i vilket nutida populärmusik analyseras ur ett genusperspektiv. Fyra forskare inom genusvetenskap, socialantropologi och medievetenskap undersöker hur genus etableras på fyra populärmusikaliska arenor: genom konsumtion, i dj-kulturen, i den dokusåpa och i skivindustrin. Här finner författarna bland annat att kvinnlighet kopplas till respektabilitet medan manlighet knyts till autenticitet. Forskarna som står bakom boken är: Hillevi Ganetz, Anna Gavanas, Hasse Huss och Ann Werner

Målgrupp:

Tipsat av: Christel Rosenborg den 9 september 2010