Romernas nationaldag – 8 april

Romernas internationella dag firas till minne av den första romska världskongressen som hölls i London den 7–12 april år 1971.

Den romska flaggan: Flaggan är horisontellt delad på mitten där undre fältet är grönt och övre blått. Över detta ett rött 16-armat chackra

Vid kongressen fick den romska flaggan sitt nuvarande utseende. Sedan tidigare fanns det gröna och det blå fältet som symboliserar himlen och jorden, och det röda hjulet lades till för att understryka romernas historiska koppling till Indien. Vid kongressen antogs även den romska nationalsången Gelem, gelem som betyder 'Jag vandrade och vandrade'. Romer finns i världens alla kontinenter och Sverige är ett av de fyrtiotal länder där nationaldagen firas.

Ett nationellt minoritetsspråk

Romer har funnits i Sverige i minst 500 år. Ordet böjs en rom, flera romer och uttalas med långt å-ljud. Adjektivet är romsk. Romernas språk kallas romska eller romani chib, ibland även romanes eller bara romani. Eftersom romska är ett minoritetsspråk med historisk hävd i Sverige är det sedan år 2000 ett av Sveriges fem nationella minoritetsspråk.

Källa: Institutet för språk och folkminnen: https://www.isof.se/

Romska flaggan hissad vid stadshuset i Solna

https://www.solna.se/om-solna-stad/alla-nyheter/arkiv/2020-04-08-romska-flaggan-hissad-vid-stadshuset

Taggar:

den 7 april 2021