Reservationsavgift

Från årsskiftet sänks reservationsavgiften

Enligt beslut i Kommunstyrelsen (KS) 2014-12-15 antogs Kultur- och fritidsnämndens förslag till förändrade taxor att gälla från och med 2015-01-01. Ny avgift för reservation av böcker och annan media är 10 kr. (Tidigare 20 kr).

Målgrupp:

Skrivet av: Staffan Engstrand den 14 januari 2015