Radetzkymarschen

Svunna tider

Joseph Roth: Radetzkymarschen
Den österrikiske författaren Joseph Roth stod länge i skuggan av sina berömda landsmän Robert Musil och Hermann Broch men hans författarskap har fått en renässans tack vare anglosaxiska översättningar . Under några år under 1930-talet toppade han bestsellerlistorna men måste under nazismen gå i exil och miste både sitt förlag och sina läsare. Nu finns de flesta av hans betydande romaner på svenska varav Radetzkymarschen som gavs ut 1932 är den mest kända. Den filmades så sent som 1994 med Max von Sydow i huvudrollen. Det är en generationsroman om tre generationer Trotta som personifierar dubbelmonarkins uppgång och fall. Handlingen börjar med att stamfadern i slaget vid Solferino räddar den unge kejsaren Frans Josef och därefter adlas. Sonsonen stupar under andra världskrigets första slag och därmed sluts cirkeln och det Habsburgska imperiet gick definitivt i graven. Roths litterära huvudtema är skildringarna av denna svunna värld som han sörjde men inte alltid okritiskt skildrar i sina romaner.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Margaretha Artéus den 6 oktober 2010