Biblioteket för Solnas Pedagoger

Bibliotekssatsningen för förskolan

Bibliotekssatsningen för förskolan

Genom statliga projektmedel beviljade från Kulturrådet så har vi fått möjlighet att genomföra projektet "Bibliotekssatsningen för de yngsta barnen i förskolan". Solna och Sundbyberg gör den här satsningen tillsammans. Målgruppen är barn i åldrarna 1–3 år.

Det kan vara svårt för förskolorna att ta sig till biblioteket, speciellt med de yngsta barnen. Många pedagoger på förskolorna idag är redan mycket kompetenta och kunniga i språkutveckling och i läsningens betydelse, men det är mycket annat som ska hinnas med ute på förskolorna. Därför kommer biblioteket till förskolan.

Tanken är att vi ska inspirera varandra, förskola och bibliotek. Projektet ska förhoppningsvis resultera i en ökad medvetenhet kring högläsningens betydelse för språkutvecklingen.

Bibliotekarierna Carolina och Woody leker, läser och pratar om böcker med barnen på förskolorna. Genom det här projektet hoppas biblioteken kunna nå många barn i de två kommunerna och även deras vuxna.

Ett av bibliotekens viktigaste uppdrag är att ge barn nycklar till språket, läsandet och lärandet. Forskning visar att tidiga positiva erfarenheter av böcker och berättelser gör att små barn utvecklar en identitet som läsare. För biblioteken är det viktigt att kunna bidra i detta läsfrämjande arbete.

Syftet med projektet är att ge fler barn i Solna och Sundbyberg tillgång till böcker och läsning och låta dem upptäcka glädjen med böcker samt att inspirera till mer läsning både på förskolan och hemma.

 

 

 

Följ oss på Instagram: @bibliotekssatsningen

Kontakta gärna oss

Woody Oliphant: woody.oliphant@solna.se

Carolina Brodin: Carolina.BrodinYousef@sundbyberg.se 

 

Projektet pågår till och med februari 2022 med eventuellt förlängning till och med juni 2022.

Aktuella evenemang

Boktips för dig som jobbar med barn

300539
Bok:Reflektionshandboken för pedagoger:2015:1. uppl. Bok
Av: Bie, Kristin
Utgivningsår: 2015
Språk: Svenska
Hylla: Ea
Medietyp: Bok
Upplaga: 1. uppl.
Förlag: Gleerup
Resurstyp: Fysiskt material
Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna
300548
Bok:Kompisböcker baserade på Barnkonventionen:2020:Första upplagan. Bok
Av: Palm, Linda
Utgivningsår: 2020
Språk: Svenska
Hylla: Eab
Medietyp: Bok
Upplaga: Första upplagan.
Förlag: Natur & Kultur
Resurstyp: Fysiskt material
Tio kompisböcker baserade på barnkonventionen handledning och inspiration. Handledningen ger dig som pedagog stöd i hur du kan arbeta med mappen Kompisböcker baserade på barnkonventionen med syfte att stärka arbetet med barnens rättigheter. Du får en mängd aktivitetsförslag för varje bok samt även kopieringsunderlag.
Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna
300827
Bok:Filosofi i tidig barndom:2019:1. uppl. Bok
Av: Johansson, Viktor
Utgivningsår: 2019
Språk: Svenska
Hylla: Eab
Medietyp: Bok
Upplaga: 1. uppl.
Förlag: Gleerup
Resurstyp: Fysiskt material
Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna
300172
Bok:Öka välbefinnandet i skolan:2021:Första utgåvan. Bok
Av: Fagerlund, Åse
Utgivningsår: 2021
Språk: Svenska
Hylla: Eaa
Medietyp: Bok
Upplaga: Första utgåvan.
Förlag: Natur & Kultur
Resurstyp: Fysiskt material
I handboken Öka välbefinnandet i skolan finns vetenskapligt utprövade metoder som kan stärka elevers välbefinnande, både för stunden och för livet. Metoderna och lektionsplanerna med övningar och tips ger lärare möjlighet att enkelt bygga upp ett program kring välbefinnande, anpassat efter gruppens behov.
Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna
300003
Bok:Elever i matematiksvårigheter:2021:Upplaga 1. Bok
Av: Karlsson, Ingemar
Utgivningsår: 2021
Språk: Svenska
Hylla: Eab
Medietyp: Bok
Upplaga: Upplaga 1.
Förlag: Studentlitteratur
Resurstyp: Fysiskt material
Boken som bygger på författarens avhandling belyser lättillgängligt och förtjänstfullt olika förklaringar till elevers svårigheter med matematiken i skolan samt hur omfattande problemet faktiskt är...
Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna
300002
Bok:Hållbar utveckling:2021:Första upplagans första tryckning. Bok
Av: Fjell, Lise-Lott
Utgivningsår: 2021
Språk: Svenska
Hylla: Eab
Medietyp: Bok
Upplaga: Första upplagans första tryckning.
Förlag: Natur & Kultur
Resurstyp: Fysiskt material
Vad är hållbar utveckling och vad innebär det för förskolan?.
Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna
300004
Bok:Studiehandledning på modersmålet:2021:Första utgåvan. Bok
Av: Reath Warren, Anne
Utgivningsår: 2021
Språk: Svenska
Hylla: Em-c
Medietyp: Bok
Upplaga: Första utgåvan.
Förlag: Natur & Kultur
Resurstyp: Fysiskt material
Elever som ännu inte klarar av att tillgodogöra sig undervisning helt på svenska har rätt till studiehandledning på modersmålet eller det starkaste skolspråket. Denna grundbok visar hur studiehandledare, lärare och skolledare kan ge undervisningsstöd och samarbeta, så att eleverna kan utveckla kunskaper i skolans alla ämnen, samtidigt som de lär sig svenska.
Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna
300091
Bok:Förskollärarens metod och vetenskapsteori:2021:Andra upplagan. Bok
Utgivningsår: 2021
Språk: Svenska
Hylla: Ea
Medietyp: Bok
Upplaga: Andra upplagan.
Förlag: Liber
Resurstyp: Fysiskt material
Förskollärarens metod och vetenskapsteori belyser de specifika behov som uppstår då förskolans praktik, lärare eller barn studeras. Författarna tar också upp val av perspektiv, olika metoders möjligheter och begränsningar samt etiska överväganden i relation till studentarbeten.
Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna
299940
Bok:Hjälp ditt barn att plugga smart:2021 Bok
Av: Liljeqvist, Björn
Utgivningsår: 2021
Språk: Svenska
Hylla: Ead
Medietyp: Bok
Förlag: Tukan förlag
Resurstyp: Fysiskt material
Smart upplägg med bästa studietekniken till respektive ämne.
Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna
289615
Bok:Pedagogik för sjuksköterskor:2017:1. uppl. Bok
Utgivningsår: 2017
Språk: Svenska
Hylla: Vpd
Medietyp: Bok
Upplaga: 1. uppl.
Förlag: Studentlitteratur
Resurstyp: Fysiskt material
Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna

Språk