Påsklov

Vi uppmärksammar Romernas nationaldag genom att ägna en eftermiddag åt Katitzi och att se en film!

Sagostund med "Bu och Bä"
Från 3 - 6 år
Tis 7 april kl 13.00
Anmälan på: anmalanbibliotek@solna.se

En eftermiddag kring "Romernas nationaldag"
Tema - Katitzi
Från 7 - 12 år
Anmälan på: anmalanbibliotek@solna.se
Tor 9 april kl 13.00 - ca 15.00
Lilla Lila, Biblioteket Solna centrum

Målgrupp:

Skrivet av: Staffan Engstrand den 30 mars 2015