Bergshamra bibliotek ligger mitt på Bergshamra torg och har öppet flera dagar i veckan. Bergshamra bibliotek är ett Meröppet bibliotek: du kan använda det även på tider när biblioteket är obemannat. För att kunna använda Meröppet måste du vara över 16 år och ha ett bibliotekskort knutet till den funktionen.

Öppettider Meröppet:

Under meröppettid är lokalerna kameraövervakade med inspelning. Kamerabevakning sker endast då biblioteket är meröppet. Solna stad ansvarar för kameraövervakningen. Telefonnummer till Solna stads kontaktcenter: 08 746 10 00. För kontakt via mejl: kulturfritidsnamnden@solna.se

Vi kameraövervakar för att förebygga, avslöja eller utreda brott, förhindra olyckor eller andra berättigade ändamål samt för att öka tryggheten för de som vistas i lokalen.

Vi stödjer oss på Kamerabevakningslagen (2018:1200). Förutsättningen för att få behörighet till meröppet är att man samtycker till kamerabevakningen enligt det ändamål som beskrivs i lagtexten.

Uppgifterna från kameraövervakningen bevaras i högst 2 månader.

Besökare har rätt att återkalla samtycket, men mister då möjligheten att använda Meröppet.

Det inspelade materialet  får endast användas av polis vid misstanke om brott.

Registrerade meröppetanvändare som anser att biblioteket bryter mot lagar, regler eller avtal hänvisas till Datainspektionen.

Meröppet bibliotek Bergshamra 497 KB

På Bergshamra bibliotek finns ett varierat utbud av böcker, filmer, tidningar med mera för barn och vuxna. Här finns också internetdatorer, tillgång till skrivare, kopiator och trådlöst nätverk. Det anordnas aktiviteter och program för både barn och vuxna på biblioteket  

Föreningen Bergshamra bibliotekets vänner anordnar bland annat författarkvällar

Biblioteken i Solna har en biblioteksplan. Läs hela planen här:

Biblioteksplan_2017-2023_reviderad2020

 

Nytt utskriftssystem på Bergshamra bibliotek

Från och med början av januari används ett nytt utskriftssystem på Bergshamra bibliotek. I den här instruktionsfilmen kan du se hur du använder tjänsten från olika enheter:
 

 

Tillgänglighet på Bergshamra bibliotek

Biblioteket ligger på gatuplan, ramp behövs ej
Dörröppnare
Handikapptoalett, skötbord
Rökförbud
Handikapparkering finns i närheten av biblioteket

Aktuella evenemang på Bergshamra biblioteket

Laddar

Sök

Språk