Om det var krig i Norden

”Föreställ dig att det är krig – inte i Irak eller Afghanistan eller i något annat avlägset land – utan här, i Europa, i Sverige, hos oss”. Det här är en bok så liten som ett pass. Den tar inte lång stund att läsa. Men den är jätteviktig!

Danska författaren Janne Teller bjuder in till en fantasilek. Hon vänder på perspektivet och berättar om en svensk familj som flyr undan ett Stockholm i inbördeskrig. Undan en nationalistisk regering med supermaktambitioner alltsedan Europeiska unionen rasat samman. Familjen satsar sina sista pengar på en resa till Mellanöstern med hjälp av preparerade dokument som kan ge större chans till asyl.

I en kortfattad och saklig stil berättas om familjens flyktingtillvaro. Overkligt, men ändå påtagligt verkligt. Det träffar rakt in i ens trygga svenska vardag. Teller vill skapa medkänsla utifrån devisen ”allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem”. Svindlande och tänkvärt.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Sara Lafolie den 8 november 2012