Nazisternas kvinnor

Miniporträtt av nazisternas kvinnor

Anna Maria Sigmund
Nazisternas kvinnor

Att det kan vara pedagogiskt fruktbart att belysa en historisk epok genom att porträttera några av dess representanter visar den österrikiska historikern Anna Maria Sigmund. I sitt tvåbandsverk ”Nazisternas kvinnor”, ger hon en rad miniporträtt av mer eller mindre kända kvinnor som levde och verkade under nazitidens Tyskland. Författaren gör inga anspråk på att göra djupblodande analyser av deras levnadsbana eller nazistfenomenet, men boken ger en god inblick i familjeliv och tänkesätt hos de i flesta fall högt uppsatta nazistiska ledarna. Carin Göring, Magda Goebbels, Eva Braun, Leni Riefenstahl m.fl. finns ju avporträtterade i andra verk och är väl kända. Det författaren gjort här är att sammanföra dem med mindre kända hustrur eller älskarinnor till partiets nyckelpersoner. Att en del av nazisternas kvinnor var lika hängivna och fanatiska som sina män visar både Carin Göring och Magda Goebbels som båda var synnerligen politiskt aktiva trots att partiprogrammet föreskrev att kvinnorna inte skulle engagera sig i samhället annat än på hemmaplan, t ex genom att föda så många barn som möjligt till det kommande världsriket. Att många levnadsöden är både skrämmande och rent av makabra gör inte boken mindre läsvärd.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Margaretha Artéus den 6 oktober 2010