Naturlig död?

Klassisk deckare

Lord Peter Wimsey uppträder osedvanligt vimsigt! Mina tankar går i riktning mot den klassiska Röda nejlikan-figuren. Jag kan tom se Leslie Howard även här ikläda sig rollen som adlig i en filmatisering. Själva intrigen är enkel med en och annan liten "twist".

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Christina Blomberg den 19 december 2014