Municipalsamhället Råsunda fyller 100 år.

Utställning i Solnarummet på biblioteket i Solna C.

Den 12 november 1911 bildades Råsunda municipalsamhälle. Byggbolaget Råsunda Förstads AB hade som syfte att exploatera delar av egendomarna Råsta och Frösunda - därav namnet Råsunda. Byggandet kom igång kring 1909 och 1914 stod hela den äldre stenstaden klar.

Men kriget satte stopp för utvecklingen. Under ett tjugotal år låg byggandet nere bortsett från uppförandet av Råsunda skola 1919. De ca 35 stenbyggnaderna, varav alla utom de i kvarteret Motorn finns kvar, utgör en provkarta på brytningstiden mellan stilarna jugend och nationalromantik.

Råsunda byggdes till stor del för de övre klasserna - på detta är kvarteret Slottet det bästa exemplet. Lägenheterna var stora, fyra eller fem rum och kök, och hade bekvämligheter som hiss och badrum och t o m centralvärme. 

Kvarteret Motorn var från början tänkt för mindre bemedlade och här var lägenheterna mycket små. Hiss och badrum saknades. Detta faktum bidrog till att detta kvarter efterhand förslummades och revs. Kvarteret var dessutom förvanskat av en fasadförenkling, varför mycket av den ursprungliga charmen gått förlorad. Modellen visar den ursprungliga fasaden.

Ett tiotal unika och uppförstorade fotografier av kvarteren hämtade ur Solna stads bildarkiv (solna/bildarkivet.se) kompletterar modellerna.

Utställning finns i Solnarummet på biblioteket i Solna C under våren 2012.

Vernissage Måndag 19  december kl 10.00 i Solnarummet på biblioteket i Solna C.

Målgrupp:

Skrivet av: Staffan Engstrand den 6 december 2011