Modersmålsdagen

Vi firar Modersmålsdagen 21 februari!

unga tjejer som läser böcker

Modersmålet har stor betydelse för barns språk, identitets- och personlighetsutveckling. Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska, andra språk och andra ämnen.

Modersmålsundervisningen i Solna omfattar drygt 40 språk och cirka 1500 elever för närvarande.

Solna stadsbibliotek har ett stort bestånd av barn- och ungdomsböcker på andra språk än svenska.

den 16 februari 2021