Med uppenbar känsla för stil

Manligheten under lupp.

"Med uppenbar känsla för stil" är bara runt 120 sidor men väldigt intressant och obehaglig på många sätt och vis. Mendel-Enk  börjar med att ta avstamp i fotbollen. För tidningen Offside intervjuar han några av medlemmarna i Firman boys – några av de mest våldsamma supportrarna. Och han börjar fundera kring de manliga kulturer som finns och vilka lagar och värderingar som styr också lumpen, fotbollslaget eller redaktionen på tidningen han jobbar på. Och han upptäcker att Firman boys tankar inte skilde sig så mycket åt från andra manliga miljöer. Så här beskriver Mendel-Enk vilka värderingar det är som uppmuntras:

”Stå pall. Behärska dig. Var lojal mot gruppen. Offra dig för något större och viktigare än du själv. Den interna hierarkin. Den stenhårda uppdelningen offentlig/privat. Föraktet för svaghet.  Jag kände igen allt för jag är uppfostrad enligt samma principer. Av föräldrar och kompisar, i killgäng, i skolan. [...]”

”Med uppenbar känsla för stil” hinner också diskutera mäns våld mot kvinnor; förskolans förväntningar på  hur pojkar och flickor ska bete sig och mycket mer. Det här är en lättläst bok med ett mycket brännande och viktigt ämne.

 

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Karin Walterson den 18 september 2010