Man har skjutit ett lejon

Maria Wines självbiografi

När man läser Maria Wines berättelse ”Man har skjutit ett lejon”, en självbiografisk roman som utkom första gången 1951, slås man av vilken våldsam berättelse det är. Hon skildrar en barndom svart som mörkaste natten. Här berättas om den föräldralösa flickans uppväxt på ett barnhem i Danmark. Nåja, riktigt föräldralös var hon inte. Boken berättar om moderns enda korta besök på barnhemmet, som ledde till flickans förstämning. När hon senare adopteras av en morbror och dennes hustru, får hon ett hem, men bekymren är därför inte över. Här berättar Maria Wine om personalens hugg och slag. Om kamraters utstuderade elakheter. Om lärares förmåga att utsätta barnen, och inte minsta Karla, som hon vid denna tid heter, för såväl psykiskt som fysiskt lidande.

I förordet till 1974 års upplaga av boken skriver Maria Wine: ”Naturligtvis har jag med åren lärt mig att bättre handskas med barndomsminnena och leda in dem i produktiva kanaler”. Rösten man som läsare möter än en ung flickas skildring av oro och rädsla. Så ensam och utblottad på kärlek är hon, att hon går ut i skogen och hämtar sig en egen sten, som hon gör till sin käraste ägodel. Naturligtvis förlorar hon den. Den ramlar ur hennes ficka under en lektion, och en arg lärare slänger den ut genom fönstret.

När Maria Wine skriver dessa minnen från sin barndom och uppväxt befinner hon sig i Afrika, på ett hotell i Oran, Algeriets då näst största stad. Hon är strax under fyrtio år och hon har sedan drygt tio år tillbaka varit verksam som författare, inte utan framgång. Fast hon har stått i bakgrunden av sin man, författaren Artur Lundkvist. Det är han som har hjälpt henne in i litteraturens värld. De lever ett ”öppet” förhållande, möjligen mest efter hans regler. Om detta nu är möjligt, kan man fråga sig. Det har stormat mellan dem, och kommer att göra alltjämt. Men perioden i Algeriet präglas av ett visst lugn. Kanske är det just därför hon orkar djupborra sig ner i sin barndoms minnen?

Jan Arnalds roman ”Maria och Artur” från 2006 ger en inträngande och saklig bild av de bådas liv. Den är mycket läsvärd. Men det är Maria Wines ”Man har skjutit ett lejon” som är en klassiker, och därför förtjänar nya läsare, gång på gång!

Målgrupp:

Taggar:

Skrivet av: Staffan Engstrand den 3 april 2013