Låneregler och avgifter

Genom biblioteken får du tillgång till en mängd olika tjänster helt gratis. Allt du behöver är ett bibliotekskort och en pinkod.

Låneregler 

Hemlån - KOLLA ALLTID KVITTOT
Att låna böcker och andra medier är gratis, med undantag för spelfilmer för vuxna. Normal lånetid är fyra veckor. För att minska väntetiden har vi kortare lånetid – 14 dagar – för böcker som har en reservationskö.
Tidskrifter har 14 dagars lånetid. Spelfilmer på DVD får du hyra 14 dagar, familjefilm är gratis. Du får ha högst 50 medier hemlånade samtidigt.

Bibliotekskortet är en värdehandling
Du är ansvarig för det som lånas på ditt kort (vårdnadshavare ansvarar för sina barns lån). Du godkänner våra regler när du kvitterar ut ditt bibliotekskort.

Förlorat kort skall genast spärras! Kontakta något av våra bibliotek, se baksida för kontaktuppgifter. 

Du bör veta att dina personuppgifter kan användas för eventuell fakturering och uppdatering av adressregister.

Reservera
Att ställa sig i kö på en bok kostar 10 kr. Du kan göra reservationer på webben genom att logga in på Mina sidor. Att beställa en bok från ett annat bibliotek (fjärrlån) är möjligt mot en avgift, läs mer här

Omlån
Du får låna om max två gånger. Reserverad bok kan inte lånas om. Omlån kan göras på biblioteket, per telefon eller på webben genom att logga in på Mina sidor.

Att bli avstängd som låntagare
Om du inte följer våra regler eller inte reglerar en skuld kan du förlora rätten att låna.

Egen risk
Biblioteket ansvarar ej för skador som kan uppstå på den utrustning som används till lånade medier.

Allmänna villkor
Ouppklarade lån eller skulder till biblioteket kan komma att överlämnas till inkasso. Försenad betalning medför debitering av dröjsmålsränta.
Avgift uttages för skriftlig betalningspåminnelse.

Övertidsvarning
Övertidsvarning är en extra service som via mail påminner dig om att lånetiden håller på att gå ut. Du är alltid själv ansvarig för att följa bibliotekets regler och lämna tillbaka lånen i tid.
Det gäller även om du av någon anledning inte får någon övertidsvarning och boken blir försenad. Övertidsvarning är en extra tjänst, som hjälper dig att komma ihåg!


Dessa villkor gäller tills vidare, om inget annat avtalas eller lagändring sker. Solna stad äger rätt att ändra villkoren för bibliotekets låneregler.

Avgifter

Reservationsavgift: 10 kr per media

Lån av spelfilm:  20 kr per film. Barnfilmer, musikfilmer och faktafilmer är gratis att låna.

Förseningsavgifter

Normallån 2 eller 4 veckor: 20 kr per media och påbörjad vecka.
Max 100 kr per media

Korttidslån 10 dagar 10 kr per dag. Max 100 kr per media

Övertidsavgift film: 25 kr per dag

Allmänt

Barn och ungdomar upp till 18 år betalar ingen förseningsavgift.
Ungdomar 16-17 år betalar endast avgift på försenade filmer.

Om du inte återlämnar lånen i tid, skickar biblioteket en påminnelse.
Om lånen trots påminnelsen inte återlämnas, spärras du som låntagare och biblioteket skickar en räkning. Obetalda räkningar skickas till inkasso.

Övriga avgifter

Förkommet bibliotekskort
Nytt bibliotekskort 25 kr.
Nya bibliotekskort för barn är gratis.

Fjärrlån
Att beställa fjärrlån kostar 10 kr per bok. 

Räkning på förstörda eller ej återlämnade medier
Böcker och andra medier ersätts med inköpspriset. När detta inte kan fastställas ersätts medierna enligt schablonpriserna:

  • vuxenböcker med 300 kr per bok
  • barnböcker med 125 kr per bok
  • cd-skivor med 175 kr per skiva
  • filmer med 530 kr per film
  • språkkurser bedöms från fall till fall beroende på antalet ingående komponenter.

En arbetskostnad på 40 kr per medium tillkommer.
Obetalda avgifter gör att du blir spärrad att låna. När skulden betalas tas spärren bort.