Låneregler och avgifter

Genom biblioteken får du tillgång till en mängd olika tjänster helt gratis. Allt du behöver är ett bibliotekskort och en pinkod.

Låneregler

Hantering av personuppgifter
Biblioteken i Solna sparar personuppgifter om dig för att kunna registrera pågående lån och kunna kontakta dig när en reserverad bok finns att hämta eller om du inte lämnat tillbaka dina lån i tid.

Du kan registrera dig på biblioteket och på solna.se/bibliotek. Alla kan registrera sig, men om du inte har fyllt 18 år måste du först få skriftligt godkännande av din målsman. När du registrerar dig får du en personlig inloggningsfunktion med en pinkod som du själv skapar och som gör att du får tillgång till Mina sidor på solna.se/bibliotek och exempelvis kan förnya dina lån. Vi sparar uppgifterna till dess att du ber oss ta bort dem eller efter att du varit inaktiv låntagare i fem år.

Vi sparar uppgifter om ditt namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Vi sparar även lånekortsnummer, PIN-kod (krypterat), lösenord (krypterat), användarnamn, hembibliotek och bibliotekssystemets låntagar-id. Om du har skapat egna listor eller betygsatt verk på vår webb sparas även dessa uppgifter. Uppgifterna används för utskick av påminnelser, övertidsvarningar, reservationsmeddelanden och räkningar. Uppgifterna används också vid adressuppdateringar. Uppgifterna används inte i något annat syfte.

Solna stad, org. nr 212 000 0183, med adress Stadshusgången 2, 171 45 Solna, är personuppgiftsansvarig för bibliotekets behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att få information om vilka uppgifter som biblioteken i Solna har sparade i låneregistret, du kan få en utskrift av det på våra bibliotek. Du har också rätt att få dina personuppgifter raderade inom 30 dagar från begäran, förutsatt att alla lån är återlämnade och eventuella skulder reglerade.

Hemlån - KOLLA ALLTID KVITTOT

Obs! Tillfälliga förändringar av lånevillkoren och vad gäller avgifter har skett med anledning av det nya coronaviruset (covid-19). Under 1 juni-12 juli har vi också Sommarlån. Läs de tillfälliga lånevillkoren.

Att låna böcker och andra medier är gratis. Normal lånetid är fyra veckor. För att minska väntetiden har vi kortare lånetid – 14 dagar – för böcker som har en reservationskö.
Tidskrifter har 14 dagars lånetid. Spelfilmer på DVD får du hyra 14 dagar. Familjefilm är gratis och från och med 1 november 2019 är även vuxenfilm gratis på att hyra på biblioteken i Solna.

Du får låna TV-spel i fyra veckor. Max 3 spel/gång. Du behöver ha fyllt 12 år för att låna TV-spel med PEGI (åldersrekommendation) 3, 7 och 12. För att låna TV-spel med PEGI 16 och 18 behöver du ha fyllt 18 år. 

Du får ha högst 50 fysiska medier hemlånade samtidigt. För e-böcker/ e-ljudböcker gäller att du får låna max 3 stycken  på 7 dagar.

Bibliotekskortet är en värdehandling
Du är ansvarig för det som lånas på ditt kort (vårdnadshavare ansvarar för sina barns lån). Du godkänner våra regler när du kvitterar ut ditt bibliotekskort.

Förlorat kort skall genast spärras! Kontakta något av våra bibliotek, se baksida för kontaktuppgifter. 

Reservera
Att ställa sig i kö på en bok kostar 10 kr. Du kan göra reservationer på webben genom att logga in på Mina sidor. Att beställa en bok från ett annat bibliotek (fjärrlån) är möjligt mot en avgift, läs mer här

Omlån
Du får låna om max två gånger. Reserverad bok kan inte lånas om. Omlån kan göras på biblioteket, per telefon eller på webben genom att logga in på Mina sidor.

Att bli avstängd som låntagare
Om du inte följer våra regler eller inte reglerar en skuld kan du förlora rätten att låna.

Egen risk
Biblioteket ansvarar ej för skador som kan uppstå på den utrustning som används till lånade medier.

Allmänna villkor
Ouppklarade lån eller skulder till biblioteket kan komma att överlämnas till inkasso. Försenad betalning medför debitering av dröjsmålsränta.
Avgift uttages för skriftlig betalningspåminnelse.

Övertidsvarning
Övertidsvarning är en extra service som via mail påminner dig om att lånetiden håller på att gå ut. Du är alltid själv ansvarig för att följa bibliotekets regler och lämna tillbaka lånen i tid.
Det gäller även om du av någon anledning inte får någon övertidsvarning och boken blir försenad. Övertidsvarning är en extra tjänst, som hjälper dig att komma ihåg!

Dessa villkor gäller tills vidare, om inget annat avtalas eller lagändring sker. Solna stad äger rätt att ändra villkoren för bibliotekets låneregler.

Avgifter

Obs! Tillfälliga förändringar av lånevillkoren och vad gäller avgifter har skett med anledning av det nya coronaviruset (covid-19). Under 1 juni-12 juli har vi också Sommarlån. Läs de tillfälliga lånevillkoren.

Reservationsavgift: 10 kr per vuxenmedia. Barnmedia är gratis att reservera.

Lån av spelfilm: Från och med 1 november 2019 är all film gratis att hyra på våra bibliotek.

Förseningsavgifter

Normallån 2 eller 4 veckor: 20 kr per vuxenmedia och påbörjad vecka.
Max 100 kr per media. Ingen avgift på försenad barnmedia.

Korttidslån 10 dagar 10 kr per dag. Max 100 kr per media.

Allmänt
Om du inte återlämnar lånen i tid, skickar biblioteket en påminnelse.
Om lånen trots påminnelsen inte återlämnas, spärras du som låntagare och biblioteket skickar en räkning. Obetalda räkningar skickas till inkasso.

Övriga avgifter

Förlorat bibliotekskort
Nytt bibliotekskort 25 kr.
Nya bibliotekskort för barn är gratis.

Fjärrlån
Att beställa fjärrlån kostar 20 kr per bok. Läs mer om fjärrlån här.

Räkning på förstörda eller ej återlämnade medier
Böcker och andra medier ersätts med inköpspriset. När detta inte kan fastställas ersätts medierna enligt schablonpriserna:

  • vuxenböcker med 300 kr per bok
  • barnböcker med 125 kr per bok
  • cd-skivor med 175 kr per skiva
  • filmer med 530 kr per film
  • språkkurser bedöms från fall till fall beroende på antalet ingående komponenter.
  • filmer (obs! ersätts med inköpspris)

En arbetskostnad på 40 kr per medium tillkommer.
Obetalda avgifter gör att du blir spärrad att låna. När skulden betalas tas spärren bort.