Lånevillkor och avgifter

Genom biblioteken får du tillgång till en mängd olika tjänster helt gratis. Allt du behöver är ett bibliotekskort och en pinkod.

Observera att på grund av Corona gäller tillfälliga lånevillkor:

Normal lånetid gäller - 28 dagar (på ej reserverade medier).

Tillfälliga förändringar i våra lånevillkor - gäller tillsvidare:

  • Utökat antal omlån – privatpersoner kan nu göra upp till 3 omlån (förutsatt att mediet inte är reserverat).
  • Max 10 reservationer samtidigt
  • E-böcker och e-ljudböcker: 6 lån per 7 dagar (observera att du ej kan återlämna e-lån, de går ut automatiskt när lånetiden är slut). Tjänsten nås via appen Biblio och är tillgänglig för dig som har ett bibliotekskort.
  • Film från Cineasterna finns tillgängligt att titta på hemifrån – gränsen ökas från tre filmer/månad till sex filmer/månad för dig som har ett bibliotekskort (observera att varje startad film gäller som ett lån).

Lånevillkor

Lending rules - in English

Skapa ett bibliotekskonto – så här gör du
Att låna böcker och andra medier kostar ingenting men du behöver först skapa ett bibliotekskonto. Det skapar du genom att registrera dig på biblioteket eller på vår webbplats.

Alla kan skapa ett bibliotekskonto men om du inte har fyllt 18 år behöver du först få skriftligt godkännande av din vårdnadshavare.

Mina sidor
När du registrerar dig får du ett bibliotekskort och personliga inloggningsuppgifter med en pinkod som du själv skapar. Det gör att du får tillgång till Mina sidor på vår webbplats solna.se/bibliotek. På Mina sidor kan du till exempel förnya dina lån och reservera böcker.

Förlorat kort ska spärras
Bibliotekskortet är en värdehandling! Förlorat kort ska genast spärras. Det gör du genom att kontakta
något av våra bibliotek.

Lånetider
• Normal lånetid – 28 dagar
• Reserverade böcker – 14 dagar
• Tidskrifter – 14 dagar
• Spelfilmer – 14 dagar
• TV-spel – 28 dagar

Du får låna max 3 TV-spel/gång. Du behöver ha fyllt 12 år för att låna TV-spel med PEGI (åldersrekommendation) 3, 7 och 12. För att låna TV-spel med PEGI 16 och 18 behöver du ha fyllt 18 år. 

Du får ha högst 50 fysiska medier hemlånade samtidigt.

För e-böcker/ e-ljudböcker gäller att du får låna max 3 stycken på 7 dagar.

Omlån
Om du vill låna om en bok kan du göra det på biblioteket, per telefon eller genom att logga in på Mina sidor här på webbsidan. Du får låna om en bok max två gånger. Reserverade böcker eller andra medier kan du inte låna om.

Att reservera böcker
Att ställa sig i kö för att låna en bok kostar 10 kr (gäller ej för böcker och medier på barn- och ungdomsavdelningen). Du kan göra reservationer på biblioteket eller genom att logga in på Mina sidor på solna.se/bibliotek.

Från oktober 2020 är det gratis att reservera böcker och medier. En kostnad på 10 kr tillkommer däremot om du inte hämtar ut boken. 

Fjärrlån
Att beställa en bok från ett annat bibliotek (fjärrlån) är möjligt mot en avgift. Läs mer under Fjärrlån på webben eller fråga vår personal.

Allmänna villkor
• Du är själv ansvarig för de böcker och andra medier som lånas på ditt kort. Vårdnadshavare
ansvarar för sina barns lån.
• Om du är försenad med att lämna tillbaka böcker eller andra medier får du betala en förseningsavgift, se avgifter nedan. Försenad betalning medför att du får betala dröjsmålsränta. Biblioteket tar ut en avgift för skriftlig betalningspåminnelse. Ouppklarade lån eller andra skulder till biblioteket kan gå till inkasso.
• Om du tappar bort eller har råkat förstöra en bok eller annat medium får du betala inköpspriset och en avgift på 40 kr.
• Om du inte följer våra regler eller inte betalar en skuld till biblioteket kan du förlora rätten att låna.

Avgifter
• Försenade medier: 20 kr/media och påbörjad vecka. Max 100 kr per media.
• Försenade 10-dagarslån: 10 kr/dag. Max 100 kr per media.
• Förlorat bibliotekskort: 25 kr (endast vuxna)
• Reservationsavgift för medier: 10 kr (Från oktober 2020 är reservationer gratis. En kostnad på 10 kr tillkommer om du inte hämtar ut boken.)
• Fjärrlån inom Sverige: 20 kr/per bok

Beslut om avgifter fattas av Solna stads kultur- och fritidsnämnd.

Övertidsvarning
Övertidsvarning är en extra service som via mail påminner dig om att lånetiden håller på att gå ut. Du är alltid själv ansvarig för att följa bibliotekets regler och lämna tillbaka lånen i tid. Det gäller även om du av någon anledning inte får någon övertidsvarning och boken blir försenad. Övertidsvarning är en extra tjänst, som hjälper dig att komma ihåg!

Hantering av personuppgifter
Biblioteken i Solna sparar personuppgifter om dig för att kunna registrera pågående lån och kunna kontakta dig när en reserverad bok finns att hämta eller om du inte lämnat tillbaka dina lån i tid.

Du kan registrera dig på biblioteket och på solna.se/bibliotek. Alla kan registrera sig, men om du inte har fyllt 18 år måste du först få skriftligt godkännande av din målsman. När du registrerar dig får du en personlig inloggningsfunktion med en pinkod som du själv skapar och som gör att du får tillgång till Mina sidor på solna.se/bibliotek och exempelvis kan förnya dina lån. Vi sparar uppgifterna till dess att du ber oss ta bort dem eller efter att du varit inaktiv låntagare i fem år.

Vi sparar uppgifter om ditt namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Vi sparar även lånekortsnummer, PIN-kod (krypterat), lösenord (krypterat), användarnamn, hembibliotek och bibliotekssystemets låntagar-id. Om du har skapat egna listor eller betygsatt verk på vår webb sparas även dessa uppgifter. Uppgifterna används för utskick av påminnelser, övertidsvarningar, reservationsmeddelanden och räkningar. Uppgifterna används också vid adressuppdateringar. Uppgifterna används inte i något annat syfte.

Solna stad, org. nr 212 000 0183, med adress Stadshusgången 2, 171 45 Solna, är personuppgiftsansvarig för bibliotekets behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att få information om vilka uppgifter som biblioteken i Solna har sparade i låneregistret, du kan få en utskrift av det på våra bibliotek. Du har också rätt att få dina personuppgifter raderade inom 30 dagar från begäran, förutsatt att alla lån är återlämnade och eventuella skulder reglerade.

Dessa villkor gäller tills vidare, om inget annat avtalas eller lagändring sker. Solna stad äger rätt att ändra villkoren för bibliotekets låneregler.

Välkommen som låntagare på biblioteken i Solna stad!

Avgifter

Obs! Tillfälliga förändringar av lånevillkoren och vad gäller avgifter har skett med anledning av det nya coronaviruset (covid-19).

Reservationsavgift: 10 kr per vuxenmedia. Barnmedia är gratis att reservera.

OBS. Från oktober 2020 är det gratis att reservera böcker och medier.
En kostnad på 10 kr tillkommer däremot om du inte hämtar ut boken. 

Lån av spelfilm: Från och med 1 november 2019 är all film gratis att hyra på våra bibliotek.

Förseningsavgifter

Normallån 2 eller 4 veckor: 20 kr per vuxenmedia och påbörjad vecka.
Max 100 kr per media. Ingen avgift på försenad barnmedia.

Korttidslån 10 dagar 10 kr per dag. Max 100 kr per media.

Allmänt
Om du inte återlämnar lånen i tid, skickar biblioteket en påminnelse.
Om lånen trots påminnelsen inte återlämnas, spärras du som låntagare och biblioteket skickar en räkning. Obetalda räkningar skickas till inkasso.

Övriga avgifter

Förlorat bibliotekskort
Nytt bibliotekskort 25 kr.
Nya bibliotekskort för barn är gratis.

Fjärrlån
Att beställa fjärrlån kostar 20 kr per bok. Läs mer om fjärrlån här.

Räkning på förstörda eller ej återlämnade medier
Böcker och andra medier ersätts med inköpspriset. När detta inte kan fastställas ersätts medierna enligt schablonpriserna:

  • vuxenböcker med 300 kr per bok
  • barnböcker med 125 kr per bok
  • cd-skivor med 175 kr per skiva
  • filmer med 530 kr per film
  • språkkurser bedöms från fall till fall beroende på antalet ingående komponenter.
  • filmer (obs! ersätts med inköpspris)

En arbetskostnad på 40 kr per medium tillkommer.
Obetalda avgifter gör att du blir spärrad att låna. När skulden betalas tas spärren bort.